Tuesday, January 24, 2012

Pont-Aven

Some pasalubong bought from Pont-Aven. Dinayo talaga! halos isang oras ang biyahe by car mula sa aming village na pinag-bakasyunan. Sulit ang food trip dito. Nagpasyal-pasyal pa bago kame umuwi at bumili rin ng ilang pasalubong na dito lang matatagpuan :)
en route! ( the signs has also in breton language )
yeah ito ay city of painters i took some photo of gallery outside
and when you look on the left side yan ang makikita mo low tide nga lang that time
of course souvenir shops are everywhere dito ko din binili ang lollipop sticks na ito in fruit and salted caramel flavors, chocolates and caramel candies from La maison d'Armorine.
ang pika-pika na crêpe with cheddar cheese filling at ang pang-miryendang napakasarap na biscuit ng Traou Mad. Tara na sa Pont-Aven at mag-uwi ng sangkatutak na pang-alaala hehehe :)

No comments: