Saturday, May 19, 2012

Mademoiselle Cotton candy

Here's my girl enjoying her cotton candy at the park of Bercy. Cotton candy o tinatawag na barbe à papa - balbas ni papa. During my childhood, karaniwan kong nakikita ang kariton ng nagtitinda ng balbas ni papa sa may labas ng simbahan o di kaya sa labas ng iskul.
yippee
attacking cotton candy
If i'm not mistaken this was my daughter's first cotton candy experience :)

1 comment:

Cielo said...

cutie! enjoy an enjoy sa cotton candy