Friday, June 10, 2011

Malvona anti-septic solution

Having mouth disorder? sore throat or gum problems? well, ang solution ay Malvona anti-septic na isa rin nameng nirequest ke hipag mula sa brazil. This one is effective! ang bilis ng bisa isang mumog lang opps tapos ang pasakit ginhawa ang kapalit :)
malvona  anti-septic 
Ihalo lamang ang isang kutsaritang solution sa malamig o maligamgam na tubig at imumog ng 4-5 beses isang araw. I never tried it yet but Claudebiko told me that everytime he use malvona he feels an instant reaction mega-bisa talaga. Malamang makagamit din ako nito kapag nasobrahan ako sa asukal waaa ma sore throat daw ba? hehe :)

No comments: